Uitgraven kruipkelder

Nu de bomen weg zijn, heeft de aannemer de stronken afgevoerd en de kelder uitgegraven.

En even later kon de beton er in:

This entry was posted in Bouw. Bookmark the permalink.