Monthly Archives: November 2010

Uitgraven kruipkelder

Nu de bomen weg zijn, heeft de aannemer de stronken afgevoerd en de kelder uitgegraven. En even later kon de beton er in:

Posted in Bouw | Comments Off on Uitgraven kruipkelder